Kur'an  

Al-Qari’a (101) - Smak svijeta Mekka – 11 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Smak svijeta!

2. Šta je smak svijeta?

3. i šta ti znaš o Smaku svijeta?

4. Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani,

5. a planine kao šarena vuna iščupana.

6. Onaj u koga njegova dijela budu teška –

7. u ugodnu životu će živjeti,

8. a onaj u koga njegova dijela budu lahka –

9. boravište će mu bezdan biti.

10. A znaš li ti šta će to biti? –

11. vatra užarena!

Kur'an Index