Kur'an  

Al-Fil (105) - Slon Mekka – 5 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!

2. Zar lukavstvo njihovo nije omeo

3. i protiv njih jata ptica poslao,

4. Koje su na njih grumenje od gline pečene bacale,

5. pa ih On kao lišće koje su crvi istočili učinio?

Kur'an Index