Kur'an  

Qurayš (106) - Kurejšije Mekka – 4 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Zbog navike Kurejšija,

2. navike njihove da zimi i ljeti putuju,

3. neka se oni Gospodaru hrama ovoga klanjaju,

4. koji ih gladne hrani i od straha brani.

Kur'an Index