Kur'an  

An-Nasr (110) - Pomoć Medina – 3 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu,

2. i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze

3. ti veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao.

Kur'an Index