Kur'an  

Al-Lahab (111) - Plamen Meka – 5 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Neka propadne Ebu Leheb, i propao je!

2. neće mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono što je stekao,

3. ući će on sigurno u vatru rasplamsalu,

4. i žena njegova koja spletkari;

5. o vratu njenu biće uže od ličine usukane!

Kur'an Index