Kur'an  

Ar-Rahman (55) - Milostivi Medina – 78 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Milostiv

2. poučava Kur’anu,

3. stvara čovjeka,

4. uči ga govoru,

5. Sunce i Mjesec utvrđenim putanjama plove,

6. i trava i drveće se pokorava,

7. a nebo je digao. I postavio je terazije

8. da ne prelazite granice u mjerenju –

9. i pravo mjerite i na teraziji ne zakidajte!

10. A Zemlju je za stvorenja razastro,

11. na njoj ima voća i palmi sa plodom u čaškama

12. i žita sa lišćem i miomirisna cvijeća, -

13. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete!

14. On je čovjeka od sasušene ilovače, kao što je grnčarija, stvorio

15. a džinna od plamene vatre –

16. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

17. Gospodara dva istoka i dva zapada –

18. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

19. Pustio je dva mora da se dodiruju,

20. između njih je pregrada i oni se ne miješaju –

21. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

22. Iz njih se vadi biser i merdžan –

23. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

24. Njegove su i lađe koje se kao brda visoko po moru uzdižu, -

25. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

26. Sve što je na Zemlji prolazno je,

27. ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti, -

28. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

29. Njemu se mole oni koji su na nebesima i na Zemlji; svakog časa On se zanima nečim, -

30. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

31. Polagaćete Mi račun, o ljudi i džinnovi, -

32. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

33. O družine džinnova i ljudi, ako možete da preko granica nebesa i Zemlje prodrete, prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć! –

34. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

35. Na vas će se ognjen plamen i rastopljeni mjed prolivati, i vi se nećete moći odbraniti, -

36. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

37. A kad se nebo razdvoji i kao ucvrkan zejtin rumeno postane, -

38. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -

39. tog Dana ljudi i džinnovi za grijehe svoje neće biti pitani,

40. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

41. a griješnici će se po biljezima svojim poznati, pa će za kike i noge ščepani biti, -

42. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

43. "Evo, to je džehennem koji su grešnici poricali!"

44. i između vatre i ključale vode oni će kružiti, -

45. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

46. A za onoga koji se stajanja pred Gospodarom svojim bojao, biće dva perivoja, -

47. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

48. puna stabala granatih, -

49. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

50. u kojima će biti dva izvora koja će teći, -

51. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! -

52. u njima će od svakog voća po dvije vrste biti, -

53. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

54. Naslonjeni na posteljama čije će postave od kadife biti, a plodovi u oba perivoja nadohvat ruke će stajati, -

55. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

56. U njima će biti one koje preda se gledaju, one koje, prije njih, ni čovjek ni džinn nije dodirnuo, -

57. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

58. biće kao rubin i biser, -

59. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

60. zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?! –

61. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

62. Osim ta dva, biće još dvaneznatnija perivoja, -

63. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

64. modrozelena, -

65. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

66. sa izvorima koji prskaju, u svakom, -

67. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

68. u njima će biti voća i palmi i šipaka, -

69. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

70. u njima će biti ljepotica naravi divnih, -

71. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

72. hurija u šatorima skrivenih, -

73. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

74. koje prije njih ni čovjek ni džinn nije dodirnuo, -

75. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

76. Oni će biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekrivena ćilimima čarobnim i prekrasnim, -

77. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

78. Neka je uzvišeno ime Gospodara tvoga, Veličanstvenog i Plemenitog!

Kur'an Index