Kur'an  

Nuh (71) - Nuh Mekka – 28 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Mi smo poslali Nuha narodu njegovu: "Opominji narod svoj prije nego što ga stigne patnja nesnosna!"

2. "O narode moj," – govorio je on – "ja vas otvoreno opominjem:

3. Allahu se klanjajte i Njega se bojte i meni poslušni budite,

4. On će vam grijehe vaše oprostiti i u životu vas do određenog časa ostaviti, a kada Allahov određeni čas dođe zaista se neće, neka znate, odgoditi."

5. On reče: "Gospodaru moj, ja sam narod svoj i noću i danju, doista, pozivao,

6. ali ga je pozivanje moje još više udaljilo.

7. I kad god sam ih pozivao da im oprostiš, prste su svoje u uši stavljali i haljinama svojim se pokrivali – bili su uporni i pretjerano oholi.

8. Zatim, ja sam ih otvoreno pozivao,

9. a onda sam im javno objavljivao i u povjerenju im šaputao,

10. i govorio: ’Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta;

11. On će vam kišu obilnu slati

12. i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašće, i rijeke će vam dati.

13. Šta vam je, zašto se Allahove sile ne bojite,

14. a On vas postepeno stvara?!

15. Zar ne vidite kako je Allah sedam nebesa, jedno iznad drugog, stvorio,

16. i na njima Mjesec svjetlim dao, a Sunce svjetiljkom učinio?

17. Allah vas od zemlje poput bilja stvara,

18. zatim vas u nju vraća i iz nje će vas sigurno izvesti.

19. Allah vam je Zemlju učinio ravnom,

20. da biste po njoj hodili putevima prostranim.

21. Nuh reče: "Gospodaru moj, oni mene ne slušaju i povode se za onima čija bogatstva i djeca samo njihovu propast uvećavaju

22. i spletke velike snuju

23. i govore: ’Nikako božanstva svoja ne ostavljajte, i nikako ni Vedda, ni Suvaa, a ni Jegusa, ni Jeuka, ni Jesra ne napuštajte!’

24. a već su mnoge u zabludu doveli, pa Ti njima, inadžijama, samo propast povećaj!"

25. I oni su zbog grijehova svojih potopljeni i u vatru će biti uvedeni i nikoga sebi, osim Allaha, kao pomagaća neće naći.

26. I Nuh reče: "Gospodaru moj, ne ostavi na Zemlji nijednog nevjernika,

27. jer, ako ih ostaviš, oni će robove Tvoje u zabludu zavoditi i samo će grešnika i nevjernika rađati!

28. Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik u dom moj uđe, i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaj!"

Kur'an Index