Kur'an  

Ad-Dahr (76) - Vrijeme Medina – 31 ajet

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Zar je to davno bilo kad čovjek nije bio pomena vrijedan?

2. Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi;

3. Mi mu na pravi put ukazujemo, a njegovo je da li će zahvalan ili nezahvalan biti;

4. Mi smo za nevjernike okove i sindžire i oganj razbuktali pripremili.

5. Čestiti će iz pehara piti komforom začinjeno piće

6. sa izvora iz kojeg će samo Allahovi štićenici piti, i koji će kuda hoće bez muke razvoditi.

7. Oni su zavjet ispunjavali plašeći se Dana čija će kob svuda prisutna biti,

8. i hranu su davali – mada su je i sami željeli – siromahu i siročetu i sužnju.

9. "Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo!

10. mi se Gospodara našeg bojimo, onog Dana kada će lica smrknuta i namrgođena biti."

11. I njih će Allah strahote toga Dana sačuvati i blaženstvo i radost im darovati

12. i džennetom i svilom ih za ono što su trpjeli nagraditi:

13. naslonjeni na divanima, oni u njemu ni mraz ni žegu neće osjetiti,

14. i blizu će im hladovina njegova biti, a plodovi njegovi će im na dohvat ruke stajati.

15. Služiće ih iz srebrenih posuda i čaša prozirnih,

16. prozirnih, od srebra, čiju će veličinu prema željama njihovim odrediti.

17. U njemu će iz čaše piće inbirom začinjeno piti

18. sa izvora u džennetu, koji će se Selsebil zvati.

19. Služiće ih vječno mlada posluga, - da ih vidiš, pomislio bi da su biser prosuti.

20. I kud god pogledaš, vidjećeš udobnost i carstvo prostrano.

21. Na njima će biti odijela od tanke zelene svile, i od teške svile, nakićeni narukvicama od srebra, i daće im Gospodar njihov da piju čisto piće.

22. "To vam je nagrada; vaš trud je dostojan blagodarnosti!"

23. Od vremena do vremena Mi objavljujemo Kur’an tebi,

24. zato izdrži do odluke Gospodara tvoga, i ne slušaj ni grešnika ni nevjernika njihova!

25. I spominji ime Gospodara svoga ujutro i predveče,

26. i u jednom dijelu noći radi njega molitvu obavljaj, i dugo ga noću hvali?

27. A ovi, oni život na ovom svijetu vole doista, a ništa ih se ne tiče dan tegobni koji ih čeka.

28. Mi ih stvaramo i zglobove im vezujemo, a ako htjednemo, zamjenićemo ih njima sličnim.

29. Ovo je pouka, pa ko hoće držaće se puta koji Gospodaru njegovu vodi, -

30. a vi ćete htjeti samo ono što Allah hoće – Allah, uistinu, sve zna i mudar je,

31. On koga hoće uvodi u milost Svoju, a nevjernicima je pripremio tešku patnju.

Kur'an Index