Kur'an  

Al-Mursalat (77) - Poslani Mekka – 50 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Tako mi onih koji se jedan za drugim šalju

2. pa kao vihor hite,

3. i onih koji objavljuju

4. pa razdvajaju,

5. i Objavu dostavljaju,

6. opravdanje ili opomenu, -

7. sigurno će biti ono čime vam se prijeti!

8. Kada zvijezde sjaj izgube

9. i kada se nebo otvori

10. i kada se planine u prah zdrobe

11. i kada se poslanici u određeno vrijeme skupe...

12. "Do kojeg dana je to odloženo?" –

13. "Do Dana sudnjeg!"

14. A znaš li ti šta je Dan sudnji? –

15. Teško toga dana poricateljima!

16. Zar Mi nismo drevne narode uništili

17. i poslije njih i one koji su za njima dolazili?!

18. Isto tako ćemo sa svim grešnicima postupati!

19. Teško toga dana poricateljima!

20. Zar vas od neznatne tekućine ne stvaramo,

21. koju na pouzdano mjesto stavljamo

22. do roka određenog?!

23. Takva je naša moć; a kako smo Mi samo moćni! –

24. Teško toga dana poricateljima!

25. Zar Mi nismo učinili Zemlju sabiralištem

26. živih i mrtvih

27. i na njoj nepomične visoke planine postavili, i zar vam Mi ne dajemo da slatku vodu pijete? –

28. Teško toga dana poricateljima!

29. Idite prema onome što ste neistinom smatrali,

30. idite prema dimu u tri plama razdvojenom,

31. koji hlada neće davati i koji od plamena neće zaklanjati.

32. On će kao kule bacati iskre

33. kao da su kamile riđe. –

34. Teško toga dana poricateljima!

35. Ovo je dan u kome oni neće ni prozboriti

36. i pravdanje im neće dozvoljeno biti. –

37. Teško toga dana poricateljima!

38. Ovo je Dan sudnji, i vas i narode drevne ćemo sakupiti,

39. pa ako se lukavstvom kakvim budete znali poslužiti, dovijte se protiv Mene! –

40. Teško toga dana poricateljima!

41. Oni koji su se Allaha bojali biće među izvorima, u gustim baščama

42. I među voćem koje budu željeli.

43. "Jedite i pijte, prijatno neka vam je! za ono što ste radili."

44. Tako ćemo Mi one koji čine dobra djela nagraditi. –

45. Teško toga dana poricateljima!

46. "Jedite i naslađujte se, ali za kratko! – vi ste, zaista, grešnici!"

47. Teško toga dana poricateljima!

48. jer kad im se govorilo: "Budite prema Allahu ponizni!" – oni to nisu htjeli biti, -

49. Teško toga dana poricateljima!

50. Pa u koji će govor, ako ne u Kur’an, vjerovati?!

Kur'an Index