Kur'an  

Al-Infitar (82) - Rascjepljenje Mekka – 19 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Kada se nebo rascjepi,

2. i kada zvijezde popadaju

3. i kada se mora jedna u druga uliju,

4. i kada se grobovi ispreturaju, -

5. svako će saznati šta je pripremio, a šta je propustio

6. O čovječe, zašto da te obmanjuje to što je Gospodar tvoj plemenit,

7. koji te je stvorio –pa učinio da si skladan i da si uspravan –

8. i kakav je htio lik ti dao?

9. A ne valja tako! Vi u Sudnji dan ne vjerujete,

10. a nad vama bdiju čuvari,

11. kod Nas cijenjeni pisari,

12. koji znaju ono što radite.

13. Čestiti će sigurno u džennet,

14. a grešnici sigurno u džehennem,

15. na Su dnjem danu u njemu će gorjeti

16. i više iz njega neće izvedeni biti.

17. A znaš li ti šta je Sudnji dan

18. i još jednom: znaš li ti šta je Sudnji dan?

19. dan kada niko nikome neće moći nimalo pomoći, toga dana će vlast jedino Allah imati.

Kur'an Index