Kur'an  

Al-Inšiqaq (84) - Cijepanje Mekka – 25 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Kada se nebo rascjepi

2. i posluša Gospodara svoga – a ono će to dužno biti –

3. i kada se Zemlja rastegne,

4. i izbaci ono što je u njoj, i potpuno se isprazni,

5. i posluša Gospodara svoga – a ona će to dužna biti, -

6. ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred Gospodarom svojim naći:

7. onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data

8. lahko će račun položiti

9. i svoji ma će se radostan vratiti;

10. a onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data

11. propast će prizivati

12. i u ognju će gorjeti,

13. jer je sa čeljadi svojom radostan bio

14. i mislio da se nikada neće vratiti –

15. a hoće! Gospodar njegov o njemu, zaista, sve zna!

16. I kunem se rumenilom večernjim,

17. i noći, i onim što ona tamom obavije,

18. I Mjesecom punim,

19. vi ćete sigurno na sve teže i teže prilike nailaziti!

20. Pa šta im je, zašto neće da vjeruju,

21. i zašto, kada im se Kur’an čita, na tle licem ne padaju?!

22. već, nevjernici, poriču,

23. a Allah dobro zna šta oni u sebi kriju,

24. zato im navjesti patnju neizdržljivu!

25. Ali one koji budu vjerovali i dobra djela činili nagrada neprekidna će čekati.

Kur'an Index