Kur'an  

Aš-Šams (91) - Sunce Mekka – 15 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Tako Sunca i svjetla njegova,

2. i Mjeseca kada ga prati,

3. i dana kada ga vidljivim učini,

4. i noći kada ga zakloni,

5. i neba i Onoga koji ga sazda,

6. i Zemlje i Onoga koji je ravnom učini,

7. i duše i Onoga koji je stvori

8. pa joj put dobra i put zla shvatljivim učinio, -

9. uspjeće samo onaj ko je očisti,

10. a biće izgubljen onaj koje je na stranputicu odvodi!

11. Semud je zbog obijesti svoje poricao:

12. kad se jedan nesretnik između njih podigao,

13. Allahov poslanik im je doviknuo: "Brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije!"

14. ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali – i Gospodar njihov ih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio,

15. i ne strahujući zbog toga od odgovornosti.

Kur'an Index