Kur'an  

Al-Inširah (94) - Širokogrudnost Mekka – 8 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili,

2. i breme tvoje s tebe skinuli,

3. koje je pleća tvoja tištilo,

4. i spomen na tebe visoko uzdigli!

5. Ta, zaista, s mukom je i last,

6. zaista, s mukom je i last!

7. A kad završiš, molitvi se predaj

8. i samo se Gospodaru svome obraćaj!

Kur'an Index