Kur'an  

Az-Zilzal (99) - Zemljotres Medina – 8 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese

2. i kada Zemlja izbaci terete svoje,

3. i čovjek uzvikne: "Šta joj je?!" –

4. toga Dana će ona vijesti svoje kazivati

5. jer će joj Gospodar tvoj narediti.

6. Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu dijela nihova;

7. onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga,

8. a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjeće ga.

Kur'an Index