4. Мојсијева, глава 26

 

1. А послије те погибије рече Господ Мојсију и Елеазару сину Аронову свештенику говорећи:

2. Избројте сав збор синова Израиљевијех од двадесет година и више по домовима отаца њиховијех, све који могу ићи на војску у Израиљу.

2 Мој. 30:12, 4 Мој. 1:2

3. И рече им Мојсије и Елеазар свештеник у пољу Моавском на Јордану према Јерихону говорећи:

4 Мој. 22:1, 4 Мој. 31:12, 4 Мој. 33:48, 4 Мој. 35:1, 5 Мој. 4:46, 5 Мој. 34:1, 5 Мој. 34:6

4. Да се изброје од двадесет година и више, како заповједи Господ Мојсију и синовима Израиљевијем, који изађоше из земље Мисирске.

5. Рувим бјеше првенац Израиљев; а синови Рувимови: од Еноха породица Енохова; од Фалуја породица Фалујева;

1 Мој. 29:32, 1 Мој. 46:8, 1 Мој. 49:2, 2 Мој. 6:14, 4 Мој. 1:21, 5 Мој. 33:6, 1 Дн. 5:1, Откр. 7:5

6. Од Асрона породица Асронова, од Хармије породица Хармијина.

7. То су породице Рувимове; а избројенијех бјеше међу њима четрдесет и три тисуће и седам стотина и тридесет.

8. Син Фалујев бјеше Елијав.

9. А синови Елијавови: Намуило и Датан и Авирон. Овај Датан и овај Авирон који бијаху од онијех што се сазиваху на збор, усташе на Мојсија и Арона у буни Корејевој, кад бјеше буна на Господа;

4 Мој. 16:1, 4 Мој. 27:3, 5 Мој. 11:6, Псал. 106:11, Иса. 65:16, Јуда 1:11

10. И земља отворивши уста своја прождрије њих и Кореја, и изгибе та гомила, и спали их огањ двјеста и педесет људи, који посташе углед.

4 Мој. 16:32, 4 Мој. 16:38, 5 Мој. 28:46, 1 Сам. 2:34, Јов 31:3, Псал. 145:20, Приче 2:22, Приче 10:29, Приче 11:21, Јер. 29:22, Језек. 14:8, 1 Кор. 10:6, 2 Пет. 2:6, Јуда 1:7

11. А синови Корејеви не погибоше.

2 Мој. 6:24, 1 Дн. 6:22

12. Синови Симеунови по породицама својим: од Намуила породица Намуилова; од Јамина породица Јаминова; од Јахина породица Јахинова;

1 Мој. 46:10, 2 Мој. 6:15, 1 Дн. 4:24

13. Од Заре породица Зарина, од Саула породица Саулова.

1 Мој. 46:10

14. То су породице Симеунове; од њих бјеше двадесет и двије тисуће и двије стотине.

15. А синови Гадови по породицама својим: од Сифона породица Сифонова; од Агија породица Агијева; од Сунија и породица Сунијева;

1 Мој. 46:16

16. Од Азена породица Азенова; од Ирија породица Иријева;

17. Од Арода породица Ародова; од Арилија породица Арилијева.

1 Мој. 46:16

18. То су породице синова Гадовијех, а међу њима бјеше избројенијех четрдесет тисућа и пет стотина.

19. Синови Јудини: Ир и Авнан; али умријеше Ир и Авнан у земљи Хананској.

1 Мој. 38:2, 1 Мој. 46:12, 1 Дн. 2:3

20. Бијаху пак синови Јудини по породицама својим: од Силома породица Силомова; од Фареса породица Фаресова; од Заре породица Зарина.

1 Мој. 49:8, 1 Дн. 2:3, Откр. 7:5

21. А синови Фаресови бјеху: од Асрона породица Асронова; од Јамуила породица Јамуилова.

22. То су породице Јудине, а међу њима бјеше избројенијех седамдесет и шест тисућа и пет стотина.

23. А синови Исахарови по породицама својим: од Толе породицаТолина; од Фуве породица Фувина;

1 Мој. 46:13, 4 Мој. 1:28, 1 Дн. 7:1

24. Од Јасува породица Јасувова; од Амрама породица Амрамова.

25. То су породице Исахарове; а међу њима бјеше избројенијех шездесет и четири тисуће и три стотине.

26. Синови Завулонови по породицама својим: од Сареда породица Саредова; од Алона породица Алонова; од Алила породица Алилова.

1 Мој. 46:14, 1 Мој. 49:13, 4 Мој. 1:30, 5 Мој. 33:18

27. То су породице Завулонове, а међу њима бјеше избројенијех шездесет тисућа и пет стотина.

28. Синови Јосифови по породицама својим: Манасија и Јефрем;

1 Мој. 41:51, 1 Мој. 46:20, 4 Мој. 1:32, 5 Мој. 33:17

29. Синови Манасијини: од Махира породица Махирова; а Махир роди Галада, од којега је породица Галадова.

4 Мој. 32:39, 4 Мој. 36:1, 5 Мој. 3:15, Ис.Н. 17:1, Суд. 5:14

30. Ово су синови Галадови: од Ахијезера породица Ахијезерова; од Хелека породица Хелекова;

Ис.Н. 17:2, Суд. 6:11, Суд. 6:24, Суд. 6:34

31. Од Есрила породица Есрилова; од Сихема породица Сихемова;

32. Од Симаера породица Симаерова; од Офера породица Оферова;

33. А Салпад син Оферов немаше синова него кћери, којима су имена Мала и Нуја и Егла и Мелха и Терса.

4 Мој. 27:1, Ис.Н. 17:3

34. То су породице Манасијине, а од њих бјеше избројенијех педесет и двије тисуће и седам стотина.

Ис.Н. 17:14

35. Синови пак Јефремови по породицама својим: од Сутала породица Суталова; од Вехера породица Вехерова; од Тахана породица Таханова.

1 Дн. 7:20

36. А ово су синови Суталови: од Ерана породица Еранова.

37. То су породице синова Јефремовијех; а међу њима бјеше избројенијех тридесет и двије тисуће и пет стотина. То су синови Јосифови по породицама својим.

5 Мој. 33:13, Ис.Н. 17:14

38. А синови Венијаминови по породицама својим: од Веле породица Велина; од Асвила породица Асвилова; од Ахирама породица Ахирамова;

1 Мој. 46:21, 1 Дн. 7:6, 1 Дн. 8:1

39. Од Суфама породица Суфамова; од Уфама породица Уфамова.

1 Мој. 46:21

40. А Велини синови бјеху: Адер и Наман; од Адера породица Адерова; од Намана породица Наманова.

1 Дн. 8:3

41. То су синови Венијаминови по породицама својим, а међу њима бјеше избројенијех четрдесет и пет тисућа и шест стотина.

42. А ово су синови Данови по породицама својим: од Самеја породица Самејева; то је род Данов по породицама својим.

1 Мој. 46:23, 1 Мој. 49:16, 4 Мој. 1:38, 5 Мој. 33:22

43. У свијем породицама Самејевијем бјеше избројенијех шездесет и четири тисуће и четири стотине.

44. Синови Асирови по породицама својим: од Јамина породица Јаминова; од Јесуја породица Јесујева; од Верија породица Веријина.

1 Мој. 46:17, 1 Дн. 7:30

45. Синови Веријини: од Ховера породица Ховерова; од Мелхила породица Мелхилова.

46. А кћери Асировој бјеше име Сара.

47. То су породице синова Асировијех; а међу њима бјеше избројенијех педесет и три тисуће и четири стотине.

48. Синови Нефталимови по породицама својим: од Асила породица Асилова; од Гунија породица Гунијева;

1 Мој. 46:24, 1 Дн. 7:13

49. Од Јесера породица Јесерова; од Селима породица Селимова.

1 Дн. 7:13

50. То је род Нефталимов по породицама својим, а међу њима бјеше избројених четрдесет и пет тисућа и четири стотине.

51. То су избројени међу синовима Израиљевијем, шест стотина и једна тисућа и седам стотина и тридесет.

4 Мој. 1:46, 4 Мој. 2:32

52. А Господ рече Мојсију говорећи:

53. Тијем нека се подијели земља у нашљедство према броју имена;

4 Мој. 33:54

54. Којих има више, подај им веће нашљедство, а којих има мање, њима мање; сви према броју избројенијех својих нека имају нашљедство.

4 Мој. 33:54

55. Али ждријебом нека се подијели земља: по именима племена отаца својих нека добију нашљедство.

4 Мој. 34:13, Ис.Н. 11:23, Ис.Н. 14:2, Ис.Н. 17:14, Ис.Н. 18:6, Ис.Н. 18:10

56. Ждријебом нека се подијели свакоме племену, било велико или мало.

57. А ово су избројени између Левита по породицама својим: од Гирсона породица Гирсонова; од Ката породица Катова; од Мерарија породица Мераријева.

1 Мој. 46:11, 2 Мој. 6:16, 1 Дн. 6:1, 1 Дн. 6:16

58. Ово су породице Левијеве: породица Ловенијева, породица Хевронова, породица Малијева, породица Мусијева, породица Корејева. А Кат је родио Амрама.

59. А име је жени Амрамовој Јохаведа, кћи Левијева, која му се родила у Мисиру; а она роди Амраму Арона и Мојсија, и Марију сестру њихову.

2 Мој. 2:1

60. А Арону се роди Надав и Авијуд и Елеазар и Итамар.

61. Али Надав и Авијуд погибоше кад принесоше туђ огањ пред Господом.

3 Мој. 10:1, 4 Мој. 3:4, 1 Дн. 24:2

62. И бјеше их избројенијех двадесет и три тисуће, свега мушкиња од једнога мјесеца и више; и не бише бројени међу синове Израиљеве, јер им није дано нашљедство међу синовима Израиљевијем.

4 Мој. 1:49, 4 Мој. 3:39, 4 Мој. 18:20, 4 Мој. 18:23, 4 Мој. 35:2, 4 Мој. 35:7, 5 Мој. 10:9, 5 Мој. 14:27, 5 Мој. 18:1, Ис.Н. 14:3

63. То су избројени, кад Мојсије и Елеазар свештеник избројише синове Израиљеве у пољу Моавском на Јордану према Јерихону.

64. А међу њима не бјеше ниједан од онијех које избројише Мојсије и Арон свештеник кад бројише синове Израиљеве у пустињи Синајској.

4 Мој. 1:1, 4 Мој. 14:29, 5 Мој. 2:14

65. Јер Господ бјеше рекао за њих: помријеће у пустињи. И не оста их ни један осим Халева сина Јефонијина и Исуса сина Навина.

4 Мој. 14:28, 4 Мој. 14:30, 4 Мој. 32:12, 5 Мој. 1:36, 5 Мој. 1:38, 5 Мој. 32:49, Ис.Н. 5:4, Псал. 90:3, Рим. 11:22, 1 Кор. 10:5, Јевр. 3:17, Јуда 1:5

 

Prethodna glava Vrh stranice Sledeca glava
Prethodna knjiga Sledeca knjiga