logo
ČOVJEK SE DUHOVNO, TJELESNO, FIZIČKI, ENERGETSKI, MATERIJALNO, UZDIŽE I NAPREDUJE KADA ČITA, PRIČA, SLUŠA, RAZMIŠLJA SRCEM, S LJUBAVLJU,
O BOŽIJIM STVARANJIMA, DJELOVANJU I NAMJERAMA SA ČOVJEKOM NA ZEMLJI

Božanska imena u Svetom Pismu

 


U hebrejskom Svetom Pismu Bog se označava trima imenima izvedenim od EL - koji može uzeti oblik ELOHA, ELOHIM -, ADONAI i JHVH koje se ponekad skrati u JAH ili JAHU.

EL pripada zajedničkom riječniku semitskih naroda. Njegovo značenje još uvjek je predmet rasprava. Ipak, izvode ga od korijena koji znači "jak, moćan, onaj koji je prije svega, onaj ka kom se teži i ka kom se sve okreće, itd."

ELOHIM je množina i predstavlja najčešće upotrebljavan oblik. Ta riječ može da označi skup božanstava ali u Bibliji najčešće predstavlja Boga jedinog, i ovaj paradoks treba istaći. Takođe može da se primjeni na uticajne ljude, sudije (npr. Psalmi 58:2; 82:6, Jovan 10:34,35).

ADONAI je takođe množina od ADON, gospodar (učitelj). Biblijski čovjek najčešće koristi ovo ime kada zaziva Boga. Sedamdesetorica su ga pravilno preveli sa Kirios što je dalo naše "Gospod".

Prema 2.Moj.3:13-15, JHVH bi trebalo biti vlastito ime Boga Izraelova. Nemoguće je znati kako se to ime izgovaralo u biblijsko vrijeme. To ime se odavno smatra za neizrecivo i u javnom čitanju se zamjenjivalo sa Adonaj. U skorije vrijeme usudili su se da ga čitaju kao JAHVE ili JAHVEH. Takvo čitanje se brzo raširilo iako nema čvrsto uporište. Neizrecivo ime takođe čuva tajnu svoga značenja: "Onaj koji jeste... bjaše, će biti" ili "Onaj koji čini da jeste"?

Imenima EL, ELOHIM ili JHVH - koja se ponekad koriste zajedno - ponekad se dodaju odrednice kao što su ŠADAJ ( nad visokim planinama, od visokih planina ili nad potpunim pouzdanjem, osjećanje bezbjednosti onog koji se uzda u, 1.Moj.17:1) ELION (Višnji, 1.Moj.14:18 i naročito CEBAOT (nad armijama ili vojskama, nebeskim ili zemaljskim). Ta slika podsjeća na organizovanu cijelinu koja se pokorava jednom zajedničkom gospodaru.

 

 

 

 

 

 

Citat dana
Sveto Pismo
Kur'an
Bhagavad-Gita

Slušajte muziku dok čitate

Korisne teme na forumu

Doprinos

RSS
Vrh stranice