logo
ČOVJEK SE DUHOVNO, TJELESNO, FIZIČKI, ENERGETSKI, MATERIJALNO, UZDIŽE I NAPREDUJE KADA ČITA, PRIČA, SLUŠA, RAZMIŠLJA SRCEM, S LJUBAVLJU,
O BOŽIJIM STVARANJIMA, DJELOVANJU I NAMJERAMA SA ČOVJEKOM NA ZEMLJI

Poučne narodne pripovijetke, anegdote, događaji...

 


Mudri čiča iz Potkozarja

Neposredno nakon 2. svjetskog rata, u jedno potkozarsko selo došao mladi komunista da prosvjećuje narod i održi predavanje o zaostalosti shvatanja svijeta zasnovanom na vjeri u Boga.

I tako, okupi se narod u školskoj zgradi, a mladić sav oduševljen veze li veze...
U jednom momentu upita on prisutne: "Da li je neko od vas ikad vidio Boga?" Prisutni seljani se zgledaše i sliježući ramenima promrmljaše da ga niko nikad nije vidio.

"Eto," pobjedonosno će mladi agitator, "kako ćete vjerovati u nešto što ne vidite. Čim ga niko nije vidio, znači da ga i nema ! "

Uto ustade jedan stariji i od sviju vrlo poštovan čovjek, koji do tada niti je šta pitao, niti je šta komentarisao, pa reče:"Momče, mogu li ja tebe sad nešto da pitam?"

"Može čiča, kako ne može" razgaljeno će mladić zadovoljan zbog utiska kojeg je njegova zadnja izjava ostavila na prisutne seljane.

"Jesi li ti ikad vidio svoj mozak?" upita čiča.
"Nisam," malo zbunjeno će mladić.
"E onda ga i nemaš, magarčino," graknu čiča, i okrete se da prođe kroz okupljeni svijet i izađe.

 

Snaha rapikuća

Primijetio jedan stariji čovjek da mu snaha tajno potkrada i raskućava dom, ali nikom o tome ništa nije govorio.

Jednom prilikom, kada su svi ukućani bili u polju i skupljali sijeno, čovjek radeći poče da razmeće plastiće koje ostali skupe, pogotovo one koje snaha načini. Više je posla bilo da se to ponovo skupi, nego da se novi plastići naprave.

Niko mu ništa nije govorio, glava je kuće pa valjda zna šta radi, ali u neka doba snaha izgubi strpljenje, pa tobož blago kaže: "Šta to radiš tata?"

"E pa da vidiš kako je kada svi skupljaju a jedan rasipa, ništa se skupiti ni skućiti ne može!" odbrusi joj on.

 

 

Citat dana
Sveto Pismo
Kur'an
Bhagavad-Gita

Slušajte muziku dok čitate

Korisne teme na forumu

Doprinos

RSS
Vrh stranice